dilluns, 2 de setembre de 2013

El "craquelé": unes caixetes de cireres reciclades i una antiga farmaciola restaurada utilitzant aquesta tècnica

El craquelé o clivellat és un fenomen de deteriorament comú en pintures antigues. Consisteix en l'aparició d'esquerdes, que en els casos més greus arriben a fragmentar la  pintura i en provoquen el seu despreniment. Aquest signe d'envelliment sovint es sol imitar per donar als objectes restaurats una aparença antiga. Dins dels acabats és un dels més interessants i no massa complicat de portar a terme tal i com avui us el plantejo. Es tracta de col·locar una capa de base sintètica (d’assecat lent) i una altra a sobre de pintura de base aquosa (d’assecat ràpid). La pintura sintètica s’asseca lentament i en canvi la segona capa de pintura, que és acrílica, s’asseca ràpidament i s'esquerda seguint els moviments de les tensions de la pintura de base.
 
Caixetes de cireres reciclades

1-aplicar emprimació antiabsorbent (essent aquestes caixes de cartró aquesta primera capa deixa el cartró molt endurit).

2-aplicar capa d’esmalt sintètic o esmalt a l’oli, que sigui brillant i d’assecatge lent. Un cop aplicat l’esmalt cal anar-lo controlant fins que enganxi poc.

3-aplicar una capa de pintura plàstica acrílica a l’aigua. Farem les pinzellades de dreta a esquerra i amunt i avall. La pintura plàstica ha de ser espessa,  aplicada irregularment i de manera abundant. Aquesta tercera capa cal donar-la sense presses i amb molta cura per no malmetre el que s’ha fet a sota. Un cop acabat no tocarem res més i deixarem que faci el procés de clivellat durant les properes hores... A mesura que es va assecant es va trencant el plàstic i les pinzellades que s’han fet irregulars fan que el craquelé quedi molt bonic.

4-Després de tot el procés, si volem, a sobre es poden aplicar pàtines, especialment si es vol envellir.
Farmaciola restaurada

En aquest cas primer he aplicat una capa d’esmalt brillant, de color blanc. Deprés he aplicat un vernís sintètic, també brillant, molt líquid i que prèviament he tenyit  d’un color tirant a ocre. Amb un assecador de cabell he accelerat -de manera artificial- el procés de clivellat.   


1 comentari: