dissabte, 1 de març de 2014

Petits objectes de fusta (2)

Ribot

El primer objecte es tracta d’un antic ribot de fuster que havia estat pintat de color marró. La primera tasca per part meva va ser decapar-lo. Tot seguit el vaig ben netejar amb dissolvent. Després ho vaig afinar amb paper de vidre. Tot plegat ha permès recuperar la fusta original, es tracta de roure antic, amb unes vetes precioses que llueixen molt un cop aplicat el vernís.
Matraca

Antic i curiós instrument de fusta obtingut directament d’un mercat de vell. El nom de matraca deriva de l'àrab mitraq (martell). L'objecte el conformen bàsicament dos martellets de fusta que al picar a la part plana produeixen un soroll força intens. S’emprava en alguns convents per tocar a matines, i en altres llocs es feia servir per Setmana Santa per anunciar els actes religiosos del dijous i divendres Sant. També algunes germandats o confraries el feien sonar durant la processó. En aquest cas s’ha restituït la peça trencada i s’ha envellit tot l’objecte amb una pàtina, aplicant al final un vernís setinat.

 

Bóta petita i tisores de podar
Ambdós objectes provenen de l’àmbit familiar i més concretament d'una antiga casa de pagès de pagès de la població de Cassà de la Selva. La fusta la podem tenyir amb molts productes: vernissos, ceres, anilines... Però la noguerina és una de les millors opcions. Es tracta d'un colorant que s'obté de la closca de la nou. Són moltes les possibilitats artístiques que ens ofereix aquest producte sobretot quan es tracta de restaurar i tractar la fusta. La seva aplicació és senzilla i es pot fer tant amb un pinzell com amb una esponja. La noguerina és ideal per la fusta però en aquest cas també la vaig aplicar sobre el ferro a mode de pàtina assolint un bon resultat. Ambdues peces les vaig encerar i al final vaig passar-hi un drap de llana per aconseguir un punt més lluentor.