dissabte, 1 de juny de 2013

Reciclant mobles vells per redecorar espais


Aquesta setmana he fet una tasca de reconversió d’un parell de petits moblets vells que restaven en el garatge de casa d’un company i que ell ja tenia preparats per llençar. Un cop fets els arranjaments inicials en el meu taller, el que he pretès ha estat transformar els dos moblets,  donar-los un toc diferent, informal...  que ens permetés resituar-los de nou en algun espai de la casa del meu bon amic.

El que he fet bàsicament ha estat posar la tauleta ben planera  i tapar els espais on no m’ha interessat que arribessin els degoters de pintura. He utilitzat pintura plàstica setinada vinílica. Primer, he començat pel color lila deixant anar directament riells d’aquesta pintura des del pinzell mateix, però alerta: amb molta cura!, aquest cop no es tracta d’esquitxar si no que el pinzell vagi degotant d’una manera controlada.  Després he tirat la pintura blanca que era una mica més líquida que l’anterior i finalment una miqueta de blau. Un cop acabat aquest procés, he destapat la resta del moble i ho he deixat assecar ben bé durant 5 dies. Finalment  he donat, tant al tamboret com a la tauleta, una capa de vernís a l’aigua, acrílic.